Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 8. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Návrh na určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 11. Pojednávanie, Zaplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie neplatnosti odvolania z funkcie Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 1 203,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 16. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 7 704,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Návrh na určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 20. Pojednávanie, Zaplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa