Proposer

Results

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 248 k ods.1,5 Tr.zák. Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – H. S.
 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 17. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, únos § 186/1,2 TZ Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – M. G.
 19. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 k ods.1,5… Hearing was held on

1 – 20 of total 118 results (385 ms)