Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 4.405,78 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 4.405,78 €… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 4.405,78 €… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 4.405,78 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 739,24 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 150 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Určenie vlastníctva Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 150 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 221 323,42 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 4 405,78 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 727,11 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 3 399,49 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 252,81 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Určenie vlastníctva Hearing was held on

 16. Pojednávanie, 2 475 € Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 769,56 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 889,26 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 110 € s prísl… Hearing was held on

1 – 20 of total 24 results (370 ms)