Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 394,48 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 394,48 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 354,- € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 216,59 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 354 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie zmenkových úrokov s príslušenstvom Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – JUDr. Mária Zbyňovcová
 8. Pojednávanie, O zaplatenie 216,59 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 685,00 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 1054,13 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 592,03 € s prísl. Hearing was held on

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 224,55 € s prísl. Hearing was held on

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, 487,71 € s prísl. Hearing was held on

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 171,16 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, 134,24 € Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 158,88 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, 7 715,48 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 685,00 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 25 results (1,556 ms)