Results

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.890,92 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.890,92 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.890,92 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.890,92 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.890,92 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 9 890,92 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Výživné pre manželku Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Výživné pre manželku Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 9 890,92 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Výživné pre manželku Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Určenie vlastníctva vydržaním Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 1 606,59 eura s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Výživné pre manželku Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 1 606,59 eura s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 9 890,92 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Určenie vlastníctva vydržaním Hearing was held on

1 – 16 of total 16 results (807 ms)