Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zriadenie práva prechodu Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 213,33 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zriadenie práva prechodu Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zriadenie práva prechodu Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zriadenie práva prechodu Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Ján Petreás
 10. Pojednávanie, O zaplatenie 383,39 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zriadenie práva prechodu Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Náhrada škody o 1 642,24 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 358,79 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 128,95 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 462,16 - € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 383,39 € s prísl. Hearing was held on

1 – 17 of total 17 results (422 ms)