Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - nemajetková… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 436,85 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 436,85 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 436,85 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 7. Pojednávanie, O náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 436,85 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Hearing was held on

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 3 470,40 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 59,75 €ur s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 11 796,74 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 1 416,33 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 59,75 €ur s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 3 470,40 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 22 results (920 ms)