Results

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 3780,73 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 3780,73 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 3780,73 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 3780,73 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 3780,73 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 9 945,27 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 1 391,46 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 711,68 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 9 945,27 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 9 945,27 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 527,48 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 9 945,27 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 303,51 € istiny s príslušenstvom Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Ján Petreás
 20. Pojednávanie, 819,38 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Zlata Mrázova
1 – 20 of total 20 results (524 ms)