Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 327,13 EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 36 513,- € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 1 408,82 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 9. Pojednávanie, Zaplatenie 1 408,82 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 10. Pojednávanie, O vypratanie bytu a o vydanie rozkazu na… Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O vypratanie bytu a o vydanie rozkazu na… Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 534,58 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, O vypratanie bytu a o vydanie rozkazu na… Hearing was held on

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 1709,52 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 1709,52 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Povolenie exhumácie tela Hearing was held on

1 – 20 of total 27 results (443 ms)