Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 253,72 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 253,72 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 553,56 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 1 088,82 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 301,89 € s príslušenstvom Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 1 088,82 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 1 253,72 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 1 253,72 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 143,40 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 263,77 € s prísl. Hearing was held on

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie istiny 933,56 € s… Hearing was held on

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Cestovné 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, O zrušenie výživného Hearing was held on

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie sumy 248,95 € s… Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 263,77 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zapretie otcovstva Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

1 – 19 of total 19 results (625 ms)