Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 43,38 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 197,68 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie istiny 347,82 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 7. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 8. Pojednávanie, O zaplatenie 227,34 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 526,39 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 126,15 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 552,04 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Výživné na manžela Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Cestovné 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, 208,94 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 3 629,74 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 194,60 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Výživné na manžela Hearing was held on

1 – 20 of total 20 results (501 ms)