Results

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu vlastníckeho práva Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu vlastníckeho práva Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu vlastníckeho práva Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 1 728,12 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 9 493,24 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 509,12 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 7. Pojednávanie, Vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 333,60 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 509,12 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 10. Pojednávanie, O zaplatenie 345,06 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie výživného na manželku Hearing was held on

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 345,06 € s prísl. Hearing was held on

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 879,64 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 814,26 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 509,12 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 17. Pojednávanie, Zaplatenie 9 493,24 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, 245,19 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O ochranu vlastníckeho práva Hearing was held on

1 – 20 of total 32 results (321 ms)