Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.453,96 EUR s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 754,36 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 2 453,96 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 894,92 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Určenie neplatnosti dražby Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 6. Pojednávanie, Zaplatenie 161,20 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 35,85 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 161,20 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 161,20 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 285,63 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 1 017,89 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie istiny 205,58 € s… Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 1 017,89 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 15. Pojednávanie, Zaplatenie 119,50 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, 749,37 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 119,50 € s prísl. Hearing was held on

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

1 – 20 of total 27 results (460 ms)