Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 000,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 175 € a iné Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 4. Pojednávanie, žaloba o vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 10 000 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 10 000 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 10 000 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 175 € a iné Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 12 206,12 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zapl. 13 920,05 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 12 206,12 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 649,76 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 12 206,12 € s prísl. Hearing was held on

1 – 14 of total 14 results (685 ms)