Results

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.904,62 EUR a iné Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 2 904,62 € a iné Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 607 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zapl. 34,50 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 607 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 7,97 € Hearing was held on

 10. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 721,99 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 721,99 € s prísl. Hearing was held on

1 – 12 of total 12 results (378 ms)