Results

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 70,70 € s prísl. Hearing was held on

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, 42 272,41 € s prísl. Hearing was held on

  3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 62,- € s prísl. Hearing was held on

  4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 168,00 € s prísl. Hearing was held on

  5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 685,18 € s prísl. Hearing was held on

  6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 025,52 € s prísl. Hearing was held on

  7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 39,5 € s prísl. Hearing was held on

  8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

1 – 8 of total 8 results (513 ms)