Results

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Vydanie predbežného opatrenia Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Vydanie predbežného opatrenia Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 269,88 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 10. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 269,88 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 96,45 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 885,80 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 220,10 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

1 – 15 of total 15 results (660 ms)