Results

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada majetkovej škody 125 €… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Návrh na trvalé vylúčenie z užívania bytu Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Návrh na trvalé vylúčenie z užívania bytu Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
 17. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 808,26 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 990,21 € s prísl. Hearing was held on

1 – 19 of total 19 results (410 ms)