Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 372,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Verejné vyhlásenie rozsudku, cestovné 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Verejné vyhlásenie rozsudku, cestovné 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (725 ms)