Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 754,83 EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5664,76 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.679,48 eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Hearing was held on

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vylúčenie veci z… Hearing was held on

  Hearing is incomplete, an unknown error occurred during data processing.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 85,33 EUR s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Hearing was held on

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu… Hearing was held on

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnoti právneho… Hearing was held on

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu… Hearing was held on

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.444,52 € s… Hearing was held on

1 – 20 of total 35 results (662 ms)