Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 240 Sk Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 336,04 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplateni 1 369,58 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 331,94 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Rozvod Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému… Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 6 609,44 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Judge – JUDr. Monika Sitariková
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 295,15 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Určenie príspevku na manžela Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Návrh na určenie výživného pre plnoleté dieťa Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zniženie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 5 836,74 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 331,94 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Určenie príspevku na manžela Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Určenie výživného pre dospelé dieťa Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Určenie príspevku na manžela Hearing was held on

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, 105,05 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 5 836,74 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 164,08 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 20 results (1,263 ms)