Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 387,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.072,47 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 1 072,47 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zriadenie vecného bremena Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Hearing was held on

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 995, 81 € s prísl. Hearing was held on

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 387 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 7 025,81 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Určenie neplatnosti darovacej zmluvy Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zrušenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 183,64 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 269,70 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 30 results (1,806 ms)