Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada majetkovej škody a… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 291,44 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Lucia Chrapková
 3. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, O bezdôvodné obohatenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Dana Farkášová
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 395,17 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 716,57 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 395,17 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 16 500 € s príslušenstvom Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 13. Pojednávanie, Zaplatenie 631,40 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 716,57 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 7 705,66 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Hearing was held on

1 – 17 of total 17 results (746 ms)