Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.632,37 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.274,51 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada majetkovej škody a… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 1 632,37 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Lucia Chrapková
 5. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 3 162,50 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 2 797,51 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Dana Farkášová
 9. Pojednávanie, Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 2 797,51 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 3 162,50 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Neúčinnosť právneho úkonu, vydanie PO Hearing was held on

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 3 162,50 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Hearing was held on

 15. Pojednávanie, O zapl. posk. peňažného pl. z právneho úkonu… Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 3 162,50 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Neúčinnosť právneho úkonu, vydanie PO Hearing was held on

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 3 162,50 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Hearing was held on

1 – 20 of total 26 results (660 ms)