Results

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 31.380 eur s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1100,00 € s prisl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1100,00 € s prisl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 309,47 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 483,80 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Lucia Chrapková
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 39 490,95 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 1 570 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 1 442,64 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zapl. 937,29 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zapl. 937,29 € s prísl. Hearing was held on

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 712,96 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 10 005,99 €ur s prísl. Hearing was held on

1 – 17 of total 17 results (610 ms)