Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 4 572,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 150 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O určenie neplatnosti skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 19 472,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O určenie neplatnosti skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 4 572,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 603,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Určenie neplatnosti odvolania z funkcie Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O určenie neplatnosti skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 531,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 18. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 114 výsledkov (535 ms)