Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.474,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.474,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.474,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.704,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.572,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.572,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.572,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.474,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.704,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.704,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 4 474,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Vyplatenie mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa