Results

 1. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 7. Pojednávanie, 1 710,33 € Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 9. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 10. Pojednávanie, 1 710,33 € Hearing was held on

 11. Pojednávanie, 1 710,33 € Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Hearing was held on

 13. Pojednávanie, 1 710,33 € Hearing was held on

 14. Pojednávanie, O určenie, že k skončeniu štátnozamest.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Tatiana Redenkovičová
 15. Pojednávanie, 1 710,33 € Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 740,75 € s prísl. Hearing was held on

1 – 16 of total 16 results (601 ms)