Results

 1. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O uloženie výchovného opatrenia Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zverenie mal. detí náhradnej osobej… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Revúca
  Judge – JUDr. Ľubomír Šabla
 7. Pojednávanie, Návrh na rozvod Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O úpravu práv a pov. rodičov k mal. dieťaťu Hearing was held on

 9. Pojednávanie, O úpravu práv a pov. rodičov k mal. dieťaťu Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti Hearing was held on

 11. Pojednávanie, O uloženie výchovného opatrenia Hearing was held on

1 – 11 of total 11 results (469 ms)