Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.011,39 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.011,39 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 6 638,78 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, 4 091,69 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 1028,82 € s príslušenstvom Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 1028,82 € s príslušenstvom Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 2 223,51 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zapl. 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 2 223,51 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, O určenie otcovstva Hearing was held on

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 713,77 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

1 – 20 of total 51 results (391 ms)