Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2768,93 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 3 640,10 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 648,-- € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O náhradu majetkovej škody a… Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Urč. povinnosti odstrániť plot z cudzieho… Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Urč. povinnosti odstrániť plot z cudzieho… Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 721,17 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Urč. povinnosti odstrániť plot z cudzieho… Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 721,17 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Urč. povinnosti odstrániť plot z cudzieho… Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 2768,93 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 721,17 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, 648 - € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 220,02 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zapretie otcovstva Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 721,17 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 22 results (663 ms)