Results

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 6 645,57 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Výživné pre plnoleté dieťa Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 6 645,57 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Výživné pre plnoleté dieťa Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Náhradu škody vo výške 1 049,93 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Žaloba na plnenie o náhradu majetkovej škody… Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Náhradu škody vo výške 1 049,93 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 217,33 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Ingrid Šimonová
 9. Pojednávanie, Zaplatenie 556,79 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Výživné pre plnoleté dieťa Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie otcovstva Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Žaloba na plnenie o náhradu majetkovej škody… Hearing was held on

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 1 436,05 € s prísl. Hearing was held on

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zníženie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zníženie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 53,75 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 1 113,57 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, O určenie neúčinnosti právneho úkonu Hearing was held on

 20. Pojednávanie, 450,48 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 35 results (575 ms)