Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - nemajetková… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 468,45 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zrušenie BSM po rozvode Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zrušenie BSM po rozvode Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zrušenie a vyporiadanie podielového… Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 853,68 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 19. Pojednávanie, Žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O náhradu škody Hearing was held on

1 – 20 of total 23 results (933 ms)