Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 237,- € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 237,- € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 334,33 € Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, O vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 10. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, 334,33 € Hearing was held on

 12. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 0,00 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 51,60 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Tatiana Poláková
 15. Pojednávanie, Zaplatenie 26,21 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

1 – 20 of total 30 results (401 ms)