Results

 1. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 466,15 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
 5. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 4 134,94 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Na vydanie rozkazu na plnenie Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Hearing was held on

1 – 10 of total 10 results (313 ms)