Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právnych úkonov… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 556,48 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právnych úkonov… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právnych úkonov… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.077,82 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, 449,51 € Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 5 299,43 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Beata Gešvantnerová
 15. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov, vydanie bezdôvod.… Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 70,35 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava IV
  Judge – JUDr. Tatiana Poláková
 19. Pojednávanie, 1 489,21 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 847,00 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 29 results (3,806 ms)