Results

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 3 778,83 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 3 778,83 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 429,68 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
 4. Pojednávanie, 1 120,48 € Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 1 120,48 € Hearing was held on

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 3 778,83 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 490,61 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Beata Gešvantnerová
 9. Pojednávanie, 479,17 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 275,15 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 12. Pojednávanie, 479,17 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Výživné pre manželku Hearing was held on

 14. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 235,54 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 275,15 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, 1 100 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zrušenie výživného pre dospelé dieťa Hearing was held on

1 – 20 of total 22 results (314 ms)