Results

 1. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 1 078,67 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Ingrid Šimonová
 3. Pojednávanie, Zaplatenie 394,36 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 394,36 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Odpor voči rozhodcovskému rozsudku Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 571,60 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 264 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 394,36 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 571,60 € s prísl. Hearing was held on

1 – 10 of total 10 results (667 ms)