Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 32.497,77 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 32.497,77 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 32.497,77 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 32.497,77 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 32.497,77 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, O vypratanie nehnuteľnosti s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
 12. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
 13. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 3 806,08 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 3 806,08 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, 11 438,26 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – Mgr. Andrea Hadnagyová
1 – 20 of total 21 results (869 ms)