Results

 1. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Ján Petreás
 3. Pojednávanie, Rozvod s príslušenstvom Hearing was held on

 4. Pojednávanie, úprava práv a povinností k mal. dieťaťu Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Určenie výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zrušenie ústavnej starostlivosti Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Osvojenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Beata Gešvantnerová
 9. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Ustanovenie poručníka Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného pre mal. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie výživného Hearing was held on

 13. Pojednávanie, úprava práv a povinností k mal. dieťaťu Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Na zrušenie výživného na mal. dieťa Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Rozvod Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zmena zariadenia výkonu ústavnej… Hearing was held on

 17. Pojednávanie, O zverenie do výchovy a určenie výživného Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Určenie výživného Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Rozvod Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Rozvod Hearing was held on

1 – 20 of total 20 results (372 ms)