Results

 1. Hlavné pojednávanie, § 296 a iné TZ Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie, § 296 a iné TZ Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – D. E.
 4. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – G. E.
 5. Hlavné pojednávanie, § 296 a iné TZ Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie, § 296 a iné TZ Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie, § 296 a iné TZ Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – W. C.
 9. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – L. P.
 10. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – F. H.
 11. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – V. T.
 12. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – L. G.
 13. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – F. P.
 14. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – P. T.
 15. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – Z. P.
 16. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – L. D.
 17. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – R. T.
 18. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – T. Y.
 19. Hlavné pojednávanie, § 20; § 225/1, 5a; § 261/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Špecializovaný trestný súd
  Judge – Zdenka Cabanová
  Defendant – R. I.
1 – 19 of total 19 results (336 ms)