Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.987,48… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 400 802,48 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 6 411,30 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.671,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie vecí z daňovej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – D. T.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 46 356,73 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 273,64 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie otcovstva dieťaťa a… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 6/2016 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Jozef Mikluš
  Obžalovaný – O. F.
 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 115,16 €… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.640.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Predbežné prejednanie sporu, 821 998,10 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, N Á V R H na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, či tu právo… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 169 945 výsledkov (543 ms)