Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, Vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Určenie obsahu zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 323,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Vypratanie nehnuteľnosti a odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 687,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Predbežné opatrenie + zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 942,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 3 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, 15 307,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, 354,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Peter Štift
  Obžalovaní – E. Q. a Y. W.
 13. Pojednávanie, 160,02 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zlata Mrázova
 15. Pojednávanie, 5 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, 1 750,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zlata Mrázova
 18. Pojednávanie, 758,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, 456 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, 70,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 233 výsledkov (661 ms)