Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, 863,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 1 459,47 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 221,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 534 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zrušenie svojprávnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 17 171,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Vypratanie z nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie vlatníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, 17410,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 1 533,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Úprava práv a povinností k maloletým Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 120 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 108 027,01 CZK Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Ochrana dobrej povesti právnickej osoby Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 460 výsledkov (1 296 ms)