Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, Určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 2246,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, 15 654,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 4. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zlata Mrázova
 5. Pojednávanie, 703,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 2 301,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zlata Mrázova
 7. Pojednávanie, Výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 13 193,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 10. Pojednávanie, Určenie naplatnosti Rámcovej Kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 11. Pojednávanie, Určenie neplatnosti Rozhodnutia jediného… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, 49 404,40 € s prísl. +PO Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Vydanie bezdôv. obohat. a o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Zlata Mrázova
 14. Pojednávanie, Určenie výživného pre maloleté deti na čas do… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Náhrada škody nesprávnym úradným postupom Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Platobný rozkaz - 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Platobný rozkaz - 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Platobný rozkaz - 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 313 výsledkov (601 ms)