Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, 20 031,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Určenie výživného a úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Platobný rozkaz - 326,2 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 300,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Určenie, že odstúpenie od zmluvy je neplatné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 350,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zvýšenie výživného a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 10. Pojednávanie, Osvojiteľnosť dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Neplatnosť zmluvy o revolvingovej pôžičke Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 13. Pojednávanie, Rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zverenie dieťaťa do osobnej staroslivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaný – Q. C.
 16. Pojednávanie, 92 703,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaný – W. C.
 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaný – Y. I.
 19. Pojednávanie, 1 428 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaní – J. G., T. P. a U. H.
1 – 20 z celkovo 1 529 výsledkov (393 ms)