Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že žalovaný nebol a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie platnosti výpovede… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 926.160,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, spôsobená ujma na zdraví pri… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, 356,01 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 152,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezplatné odstránenie vád… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 274,28 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 218,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 807,85 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 73 059,60 €… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 964 výsledkov (420 ms)