Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 435,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 9 600 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 222,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6 018,- € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 228 183,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz- 600 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie časti pozemku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 3 012,71 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 3 870,28 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaný – H. Q.
 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, 464,71 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, 863,04 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 503,23 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 931,42 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 966,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.543 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, 500,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 162 výsledkov (515 ms)