Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5283.42 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zruš. a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie - 3 350… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že zmluva o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 148,50 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nevyplatenie odmeny z dôvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 675,98 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 809,72 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 825,27 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 212,41 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 3 598 výsledkov (566 ms)