Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O určenie neplatnosti uznesení riadneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O určenie že vec patrí do dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O určenie neplatnosti valného zhromaždenia Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 351 998,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 223,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zníženie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O vydanie ekonomicko - účtovnej agendy+predb.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O určenie neplatnosti uznesenia valného… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 816,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 1 900 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 3 871,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 2 902,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 222,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 5 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 153 výsledkov (1 349 ms)